Ett sånt liv

Text och musik: Martin Vilcans
Du är född på en tisdag i september sextitvå
och världen var stor och du ville se den
Allt du gjorde ville du visa och allting ville du förstå
men sju år gick och nåt tog död på nyfikenheten:
Kunskap det är inget du skall söka, det är nåt du får
i lagom stora doser i nio år
Men att nio år är inget, det har ju alla andra sagt
så tänk nu inte för självständigt
Och ta ingenting för givet och var ständigt på din vakt
Du måste kämpa för att vinna alltid, jämt och ständigt
Du vet att livet är som ett tävlingslopp så stanna aldrig upp
Ta steg för steg på trappan till livets topp
Vilket liv vill du ha?
Vilket liv får det lov att va?
Efter nio år i skolan var det dags för tre år till
och sen en paus för militären
Där befälet sa välkomna och nu gör ni som jag vill
ni ska få lära er hur allting är och det den hårda vägen
Men steget från en kvinnlig värld i hem och skola var inget jättekliv
Ett nästa steg i ditt förbestämda liv
Sen kom det glada åttitalet, alltför glatt sett retrospektivt
då allas liv var underbara
Det var de snabba klippens år, på börsen och på MTV
men du blev aldrig riktigt rik, så där man skulle vara
Men lyckan finns på vägen bortom nästa krök så gör ett nytt försök
så ska du få tag på det du sökt
Vilket liv vill du ha?
Vilket liv får det lov att va?
Nu har du fått lön för allt ditt slit och blitt din egen lyckas smed
Satsar all din tid på karriären
Som i maskinerit till en perpetuum mobile
där har du funnit vilken plats du ska ha här i världen
Jobbar mellan åtta och fem var dag och det som gör dig mest glad
är ett nyfunnet skatteavdrag

Chordpro-fil