Jag tror jag börjar tappa tron

Text och musik: Martin Vilcans
Jag tror jag börjar tappa Amtron på Fkärleken
Sen du Clämna mig så Ghar jag mycket Ekvar
E7kärlek är ej Amallt G
Jag tror jag börjar tappa tron på fascismen
sen jag blev invalid, den starkes rätt
känns fel när man är svag
Ge mig Amnya paraFdigm, ge mig Cny reliGgion
Ge mig Amnya perspekFtiv, för jag Cbörjar tappa Gtron
Ge mig Amnya paraFdigm, ge mig Cny reliGgion
Ge mig Amnya perspekFtiv, för jag Cbörjar tappa Gtron
Jag börjar tappa Amtron
Mellanspel: Am F C G x 2
Jag tror jag börjar tappa tron på marxismen
sen jag blev miljonär, för det man har
bestämmer vad man vet
Jag tror jag börjar tappa tron på rasismen
sen jag flytta utomlands, för nu är jag
en utav dom där
Ge mig Amnya paraFdigm, ge mig Cny reliGgion
Ge mig Amnya perspekFtiv, för jag Cbörjar tappa Gtron
Ge mig Amnya paraFdigm, ge mig Cny reliGgion
Ge mig Amnya perspekFtiv, för jag Cbörjar tappa Gtron
Jag börjar tappa Amtron
Mellanspel: Am F C G x 2
Kom och Dmge mig Amsanningen servGerad på ett Cfat
Jag ska Ffölja minsta Emotståndets E7lag
Kom och Amge mig en Fvärldsbild i Cfärdigtuggad Gform
kom och Dmge mig min gamla Etrygghet tillE7baks
Ge mig Amnya paraFdigm, ge mig Cny reliGgion
Ge mig Amnya perspekFtiv, för jag Cbörjar tappa Gtron
Ge mig Amnya paraFdigm, ge mig Cny reliGgion
Ge mig Amnya perspekFtiv, för jag Cbörjar tappa Gtron
Jag börjar tappa Amtron

Chordpro-fil