Parkbänk

Text och musik: Mathias Olsson
Vers:
På en bänk i en park sitter Gubben Svensson
Han minns inte hur han kom dit
Han tror att det var när han inte fick jobb
och när hyran blev honom för dyr
Nu sitter han här utan hem utan jobb
och saknar det alla vill ha
För man får ingen kärlek om man ej har ett jobb
och pengar till mat varje kväll
På en bänk i en park sitter Gubben Svensson
Han håller i en flaska med sprit
Han skruvar av korken han tar sig en sup
han tar sig en sup och en till
När flaskan är tom är problemen borta
och livet ter sig alldeles glatt
Men Gubben har glömt att morgonen kommer
och då är de här igen
På en bänk i en park ligger Gubben Svensson
Han sover precis som ett barn
Han ligger helt stilla han snarkar ibland
han känner att bänken är hård
Han drömmer en dröm Han drömt mången gång
han drömmer att han har ett jobb
En villa en bil, en fru och ett barn
och pengar till mat varje kväll
den drömmen den blir aldrig sann

Chordpro-fil