Jag vill Dveta var du Astår
Bmoch för vem du Gslåss
Jag tror Dinte du förstAår
Du är Ginte en av Aoss
Mellanspel: D G D G D G A
För du är Drik och har Abra betalt
Varför Bmbryr du dig om den som Gsaknar allt?
Om du är Dfrisk så kan jag Aej förstå
Varför Bmkämpar du för gratis Ghälsovård?
Vi måste Dha skilda Aperspektiv Du och Gjag A
Så rösta moderat D och håll Gkäften
Du kan inte Dveta nåt om Goss
Tala mot sin Degen klass intrGessen
ADet är hyckleri
Rösta moderat D och håll Gkäften
Du kan inte Dveta nåt om Goss
Tala mot sin Degen klass intrGessen
ADet är hyckleri
Om du har Dråd med din Aegen bil
Varför Bmsäger du att trafiken ska va Gkollektiv?
Du är DhöginkomstAtagare
Varför Bmbryr du dig om den som är Gsvagare?
Vi måste Dha skilda Aperspektiv, du och Gjag A
Så rösta moderat D och håll Gkäften
Du kan inte Dveta nåt om Goss
Tala mot sin Degen klass intrGessen
ADet är hyckleri
Rösta moderat D och håll Gkäften
Du kan inte Dveta nåt om Goss
Tala mot sin Degen klass intrGessen
ADet är hyckleri
Mellanspel: D G D G D G A
Vi måste ha skilda perspektiv
Det måste vi, vi har skilda liv
För du som är av manligt kön
Du kan väl inte bry dig om miljön?
Vi måste ha skilda perspektiv, du och jag
Så rösta Dmoderat och håll G/Dkäften
Du kan inte Dveta nåt om G/Doss
Tala mot sin Degen klass intrG/Dessen
E7/DDet är hyckleri
Vi vill C#minte veta av dig om du Bflyter utanB7för
Rösta moderat E och håll Akäften
Du kan inte Eveta nåt om Aoss
Tala mot sin Eegen klass intrAessen
BDet är hyckleri
Rösta moderat E och håll Akäften
Du kan inte Eveta nåt om Aoss
Tala mot sin Eegen klass intrAessen
BDet är hyckleri
Så rösta moderat E

Chordpro-fil