Stadens fåglar

Text och musik: Martin Vilcans
Cmgatan går en dam omkring med Gpåsar
hon strösslar smulat bröd i varje Cmhörn
Det pickas upp av sparvar, duvor, G#måsar
För Gden som inte G#äter kanske Gdör G7
Men FmGubben Svensson bor ju på en Cmparkbänk som ni vet
och Gspriten värmer bara för en Cmstund G
FmFåglarna blir feta av en Cmfiberrik diet
men G#Svensson han är Ginte lika Cmsund G Cm
Och när G#kylan tränger på så måste D#någon stryka med
ja, Gnågon måste lida för att Cmvi ska ha det Gbra
För Fmallting är ju relativt så Cmvar det nån som sa
Här G#är den nya Gtiden, skål för Cmdet! G Cm
Vi vill ha det rent här i vårt city
Här ska det inte finnas nåt som stör
Tiggare, affischer och grafitti
kan störa alla business som vi gör
Gör parkbänken så obekväm att gubbfan trillar av
och kriminalisera att va ful
Kultur som ej är godkänd vill vi inte veta av
Nej, ropa då på kommunal censur
Och när kylan tränger på så måste någon stryka med
Det är naturens gång, naturligt är ju alltid bra
Survival of the fittest, så var det nån som sa
Här är den nya tiden, skål för det!
Fåglarna har aldrig gjort nån illa
Så därför vill vi bjuda dem på bröd
Alkisen har ju sig själv att skylla
För vår del får han gärna vara död
Men Gubben Svensson omvandlar sin bänk till bostadsrätt
Och utropar en egen fri kommun
Där han kan vara på sitt eget speciella sätt
Utan en massa fåfänga förbud
En ängel som en fågel flyger upp till himmelen
Han söker sig mot värmen där han säkert får det bra
Vi andra stannar kvar och vi får lida och fördra
Och kvar i vintermörkret står vi än

Chordpro-fil