Trygg som ett barn

Text och musik: Martin Vilcans
Ta mig ner till Täby Centrum
Sätt mig sen i ditt väntrum
Framför din TV-apparat
Du ger mig husrum, dryck och mat
Och utifrån centrum
hörs musik in till vårt väntrum
Konsumtionsfrämjande folkligt material
Banalskval blir vårt val i var kanal
Refr:
Jag är trygg som ett barn...
Du säger sätt dig tyst och snäll
På mitt tunnelbanetåg
Det har slutstationen Hell
men det var nåt du aldrig såg
Och utanför mitt fönster
ser jag perrong efter perrong
Och alla mänskor som följer samma mönster
Med svarta linjen blir resan aldrig lång
Refr:
Jag är trygg som ett barn...
Jag vill så gärna hoppa av
På nåt ställe som verkar bra
Men jag sitter här kvar i mitt väntrum
Jag är lika bekväm som jag är dum
Refr:
Jag är trygg som ett barn...

Chordpro-fil