Visa för världen

Text och musik: Martin Vilcans
- Håll Fkäften! Ni fattar ingenGmting, sa Kristina
omedCveten om att den repliken Fhar sagts hundra Amtusen gånger Gmförr
av ett Ftonårsbarn på Amjakt efter ett Gmsätt
Bbsom hon kan vara som känns Dmrätt C
- Jag lever! Ni kan inte kväva mig, sa Kristina
och hon slog i ytterdörren på väg ut från villan där hon bor i Bro
Nu ser hon ut som nåt de inte vill
Men allt som hon vill vara är sig själv
Jag ska Fvisa för Cvärlden Gmvem jag Dmär
Att Cjag är nåt E7annat än Falla de Cdär
FVisa för Cvärlden, det Gmsyns ju så Dmbra
att Csvarta kläder, E7piercing, smink och Ffärgat hår är Cjag
AmSe på G7mig en halv seEkund, här beFhövs det inga Cord Am Bb D#
- Här är jag! Jag är likadan som ni, sa Kristina
till de polare som väntade vid hållplatsen där bussen går mot stan
Så lika annorlunda allihop
En kliché av uppror som vi sett förut
Jag ska Fvisa för Cvärlden Gmvem jag Dmär
Att Cjag är nåt E7annat än Falla de Cdär
FVisa för Cvärlden, det Gmsyns ju så Dmbra
att Csvarta kläder, E7piercing, smink och Ffärgat hår är Cjag
AmSe på G7mig en halv seEkund, här beFhövs det inga Cord Am Bb D#
DmDet är länge sedan Gmnu, du är sju år mindre D#ung
men ännu en reBbbell, fast Dmav ett annat Gmslag
Ser G7vanligare Cut, men D7än är du inte Glugn
svaret på Cfrågorna du Fställt var Cinte G7alls så Clätt
att du kan Cvisa för världen Dmvem du Amär
Att Gdu är nåt B7annat än Calla de Gdär
CVisa för Gvärlden och Dmingen kan Amse
att Gså som du ser B7ut, att du vill Csäga nåt med Gdet
EmDe ser på D7dig en halv seBkund, och Ctror sig ha försGtått Em F Bb
Fvisa för Cvärlden Gmvem jag Dmär
Att Cjag är nåt E7annat än Falla de Cdär
FVisa för Cvärlden, det Gmsyns ju så Dmbra
att Csvarta kläder, E7piercing, smink och Ffärgat hår är Cjag
AmSe på G7mig en halv seEkund, här beFhövs det inga Cord Am Bb D#

Chordpro-fil